Ph Plus – 1 litru

31,29 lei

SKU: 20175 Categorii: , ,

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

UTILIZARE: Produs folosil pentru creșterea pH-ului și a alcalinitații în piscine.

CARACTERISTICI: ingredienți activi cu dizolvare rapidă, fără reziduri. Nu este coroziv ca acidul clorhidric deoarece nu genereaza ioni de clor.Compatibil cu toate tipurile de filtre. Odata dizolvat este compatibl cu dezinfectanți și tratamente suplimentare pentru piscine. Nu face spumă dacă se respectă dozajul. Se păstreaza ferit de umiditate și la temperaturi de până la 40°C. Conține carbonat de sodiu,concentrație minimă 98% uscat la 250°C pentru 2 ore. Produs higroscopic. DOZARE ŞI MOD DE UTILIZARE: Balanța teoretică standard a pH-ului în piscine depinide de alcalinitatea (MOA) și tăria (TH) și este in general între 7.0 si 7.4. Dacă actualul pH al piscinei depașește această valoare este necesară ajustarea.Piscina de familie: Pentru a reduce pH-ul apei într-o piscină cu alcalinitate medie ( MOA de 10*f) cu 0,2 unitați, sunt necesare 150 de grame de produs la 10 mc de apa. Diluați produsul într-un recipient și îl turnați în piscină înainte de ieșire. Dublați dozajul pentru alcalinitate ridicată (MOA > 15*f).Atentie! Dozajul recomandat a fost calculat pe baza apei cu proprietăți standard. Pentru valori anormale ale pH sau MOA aceste dozaje trebuiesc dublate sau triplate.Produsul va fi adăugat dupa dizolvaraa în 10 litri de apă şi turnat apoi în piscine. Nu trebuie să fie nimeni în piscină în acest moment. Piscina comună: Dizolvați 1 kg de produs în 10 litri de apă în recipientul pompei.Atenție!Dozajul recomandat poate fi mărit considerabil dacă apa este puternic acidă.N.B. Produsul este greu solubil. Folosiți apă caldă între 30 şi 40°C. Solubilitatea maximă este la 35°C de apreximativ 250 g/l.

Fraze de pericol: Acute Tox. 4: H302 – Nociv în caz de înghiţire. Skin Corr. 1A: H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Fraze de precauţie: P264: Spălaţi-vă bine după utilizare. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată  îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Informații suplimentare

Greutate 1 kg
Dimensiuni 8,5 × 8,5 × 24 cm
Pret pe

Bucata (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ph Plus – 1 litru”