Dezinfectant MEDICAL RTU – 1 litru

22,99 lei

Stoc epuizat

SKU: 20421 Categorie:

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

Substante active: clorura de didecidimetilamoniu(0,30%) / CAS 7173-51-5, EC230-252-2; clorura de benzalconiu (0,30%) / CAS 68424-85-1, EC 270-325-2
Prezentare: lichid gata-preparat
Aplicatii: Beactive RTU Medical este un dezinfectant gata-preparat de suprafete, cu actiune virucidã, pentru domeniul medical. Pentru a obtine efectul dorit este recomandat sã se aplice
dezinfectantul dupã un proces de curãtare anterior. Oricum, datoritã surfactantilor Beactive rtu medical, produsul are proprietãti de dezinfectare excelente care permit aplicarea acestuia
într-o singurã etapã ca detergent si dezinfectant, totodatã.
Instructiuni de utilizare: Înainte de utilizare, cititi eticheta cu atentie.
Produsul poate fi aplicat prin diferite mijloace – prin actiuni mecanice, de exemplu: spãlarea pardoselelor cu mopul, stergerea suprafetelor folosind o cârpã sau folosirea unui servetel
impregnat – sau fãrã actiune mecanicã, prin pulverizarea produsului pe suprafetele afectate; îmbibarea suprafetelor sau imersia echipamentelor sau a sculelor în solutia dezinfectantã.
Atentionãri:
Nu amestecati cu alte produse. Incompatibil cu detergenti anionici. Respectati instructiunile de utilizare pentru a evita orice risc privind sãnãtatea umanã si mediul.
PRIMUL AJUTOR. Informatii generale: Autoprotectie pentru persoanele care asigurã primul ajutor.
Dupã inhalare: Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit si în caz de efecte secundare, consultat medicul.
Dupã contactul cu pielea: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau pãrul): scoateti imediat toatã îmbrãcãmintea contaminatã. Clãtiti pielea cu apã/faceti dus. În caz de iritare a pielii sau
de eruptie cutanatã: consultati medicul.
Dupã contactul cu ochii: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clãtiti cu atentie cu apã timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacã este cazul si dacã acest lucru se poate
face cu usurintã. Continuati sã clãtiti. Trebuie chemat imediat medicul.
Dupã înghitire: ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: clãtiti gura. NU provocati voma. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÃ/un medic. În timpul vomitãrii, pacientul trebuie
asezat în pozitie culcat lateral. Nu administrati pe gura unei persoane inconstiente.
INSTRUCTIUNI DE ELIMINARE ÎN CONDITII DE SIGURANTÃ
Produsul: cantitãtile mici pot fi eliminate împreunã cu deseurile menajere.
Ambalaje impure. Recomandare: ambalajul poate fi refolosit dupã curãtare sau se poate recicla materialul component. Eliminarea trebuie efectuatã în conformitate cu prevederile
legale.
Prevederi speciale: Consultati fisa tehnicã de securitate a produsului.
În caz de accident, sunati la biroul pentru RSI si informare toxicologicã INSP Bucuresti. Tel 021 318 3606/infotox@insp.gov.ro
Fraze de pericol:
H302 – Nociv în caz de înghitire
H314 – Provoacã arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung
Fraze de precautie:
P273 – Evitati disperasrea în mediu
P280 – Purtati mãnusi de protectie/ îmbrãcãminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei
P303+P361+P353 – În caz de contact cu pielea (sau pãrul), scoateti imediat toatã îmbrãcãmintea contaminatã. Clãtiti pielea cu apã/faceti dus.
P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: clãtiti cu atenþie cu apã timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacã este cazul
si dacã acest lucru se poate face cu usurinþã. Continuati sã clãtiti.
P333+P313 – În caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanatã: consultati medicul.
P391 – Colectati scurgerile de produs.
P 501 – Aruncati continutul/recipientul la un container de colectare a desurilor
Biocid Clasa 1 TP2
Aviz Nr.
În caz de accident sunaþi la biroul pentru RSI si informare toxicologicã
INSP Bucuresti: Tel: 021 318 36 06 / infotox@in

Informații suplimentare

Greutate 1 kg
Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Dezinfectant MEDICAL RTU – 1 litru”