Detartrant otel DETAR – 5 kg

91,33 lei

 

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

Detartrant acid pentru o gamă largă de aplicații:îndepărtarea ruginei,eliminarea dopurilor de calcar sau siliciu din tuburile de circulație ale cazanelor schimbătoarelor de caldură,pentru
eliminarea urmelor de oxidare ale diferitelor metale.Mod de folosire:se dizolvă produsul numai în recipienți rezistenți la acid(PVC sau polietilenă)adăugând DETAR în raport variabil de la 10:1 la 5:1.Culoarea inițială se schimbă în galben-portocaliu când acidul a pierdut eficacitatea.Adăugând acid,culoarea rămâne neschimbată și înseamnă că detartrarea s-a terminat.După operațiunea de detartrarese recomandă spălarea cu un neutralizant.Nu se folosește pentru recipienți de aluminiu sau suprafețe zincate.Conține:32-35% acid clorhidric.

Fraze de pericol: H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.Fraze deprecauţie:P260: Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.P264: Spălaţi-vă bine după
utilizare.P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcămintede protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
Clătiţi gura. NU provocaţi voma.P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.P305+P351+P338:CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact,dacă este cazul şi dacă
acest lucru se poate face cu uşurinţă.Continuaţi să clătiţi.P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/consultati un medic.

Informații suplimentare

Greutate 5 kg
Dimensiuni 17,5 × 12 × 27,5 cm
Pret pe

Bucata (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Detartrant otel DETAR – 5 kg”