Detartrant NITRICAL – 5 kg

47,95 lei

 

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

DETARTRANT PENTRU INSTALATII DE ALUMINIU

DESCRIERE: Detartrant acid pentru o gamă largă de aplicații: eliminarea dopurilor de calcar sau siliciu din tuburile de circulație ale caloriferelor, schimbătoarelor de căldură,aparatele de aer conditionat, pentru eliminarea urmelor de oxidere în instalațiile din aluminiu. Mod de folosire: Se dizolvă produsul numai în recipienți rezistenți la acid (PVC sau polietilena) adăugând NITRICAL în raport variabil de la 10:1 la 5:1. După detartrare se recomandă spălarea abundentă cu apă pentru neutralizare. Incompatibil: – materiale combustibile (lemne, paie) și unele materiale organice (reacții violente)- acetonitril, alcooli, aniline (spontan inflamabil), amine,amoniac, formaldehida, solvenți organici, metale sub formă de pulbere, apă oxigenată duc la formarea de gaze sau vapori inflamabili-risc de explozie.

Fraze de pericol:Acute Tox. 3: H331 – Toxic în caz de inhalare. Met. Corr. 1: H290 – Poate fi corosiv pentru metale. Ox. Liq. 2: H272 – Poate agrava un incendiu; oxidant. Skin Corr. 1A: H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.Fraze de precauţie:P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Informații suplimentare

Greutate 5 kg
Dimensiuni 17,5 × 12 × 27,5 cm
Pret pe

Bucata (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Detartrant NITRICAL – 5 kg”