CLIMATECH ACID – 5 kg

60,84 lei

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

CLIMA TECH ACID 1:4
pH-0.5-2.0

Detergent spumogen ce se utilizează pentru bateriile lamelare din registrele aparatelor de aer condiționat interioare și exterioare, filtrelor pentru generatoare de aer cald, fan-coil și a tubulaturilor de aer. Înlătură depunerile de săruri,calciu și magneziu și de oxizi. Tratamentul cu Clima Tech Acid se aplică ulterior tratamentului cu Clima Tech Basic: Pasul 1 Clima Tech Basic – Îndepărtare murdărie organică și anorganică, Pasul 2 Clima Tech Acid – îndepărtare cruste, oxizi.Eficacitate ridicată, efect dezincrustant rapid, produs rezistent și în apă dură.Pentru o spălare eficientă se utilizează 1 litru de Clima Tech Acid la 4 litri de apă. Se aplică spuma pe intreaga suprafață prin pulverizare, cu ajutorul echipamente lor sub presiune corespunzatoare (lanci de spumare ,nebulizatoare, pompe de înaltă presiune). Se lasă să acționeze câteva minute. Se clătește ulterior cu jet puternic de apă. Odată cu îndepărtarea spumei, se îndepărtează și urmele de săruri, oxizi de pe aceste suprafețe.

Fraze de pericol:Flam. Liq. 3: H226 – Lichid şi vapori inflamabili. Skin Corr. 1B: H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.Fraze de precauţie:P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Informații suplimentare

Greutate 5 kg
Dimensiuni 17,5 × 12 × 27,5 cm
Pret pe

Bucata (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „CLIMATECH ACID – 5 kg”