Antimucegai DISTROL – 5 kg

44,45 lei

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

Produsul antimucegai este recomandat pentru îndepărtarea eficientă a mucegaiului de pe pereți, gresie/faianță, în jurul căzilor de baie, chiuvetelor, ferestrelor și de pe lemn. Are un puternic efect fungicid și dezinfectant, acționând împotriva fungilor fibroși microscopic și a algelor. Este important să nu fie utilizat pe metale precum aluminiu, cupru, alamă sau bronz (acestea trebuie spălate imediat cu apă din abundență), pe lemn colorat și/sau lăcuit. Vă recomandăm să utilizați produsul în spații bine aerisite, purtând echipamentul de protecție adecvat. În timpul utilizării, evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul. De asemenea, se recomandă să nu fie utilizat împreună cu alte produse, deoarece pot apărea gaze periculoase (clor).

Fraze de pericol:

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Fraze de precauţie:

P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.

P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.
Informaţii suplimentare:EUH031: În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.Alte pericole:Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

Informații suplimentare

Greutate 5 kg
Dimensiuni 17,5 × 12 × 27,5 cm
Pret pe

Bucata (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Antimucegai DISTROL – 5 kg”