AQUA CLEAR – vrac/litru

4.403,00 lei

265 în stoc (poate fi pre-comandat)

SKU: 20141 Categorii: , ,

 Cumperi mai mult,platesti mai putin

Livrare – cand doresti,unde doresti

Oferta diversificata.Preturi de producator

DESCRIERE: Floculant lichid pentru limpezirea apei, capabil de a curăța particulele în suspensie găsite în apa din piscine. Este cunoscut ca și coagulant. Aqua Clear transformă microparticulele aflate în suspensie, introduse de aer și de înotători în piscină, în particule de dimensiuni mai mari, ce urmează să se depună pe fundul piscinei după oprirea temporară a sistemului de filtrare -recirculare, de unde ulterior pot fi aspirate.

MOD DE DOZARE:Se poate utiliza atât concentrat, cât și diluat la diluția dorită.Ca și floculant se adaugā înaintea agitatorului rapid, iar în lipsa acestuia direct în conducta de apă brută aflată sub presiune. Ca agent de defosforare se adaugă în bazinul de aerare sau după gratii.Cantitatea optimă de dozaj este determinată prin experimente de laborator. În cazul apelor din piscine dozajul uzual este de 0.1-3 ml/m.c. În cazul apelor reziduale dozajul se face în funcție de gradul de impurificare și gradul de limpezire dorit.

DEPOZITARE: Depozitarea se face în locuri ferite de îngheț. Rezervoarele folosite se recomandă a fi din: cauciuc, poliester, polietilenă, polipropilenă, PVC sau teflon.

Fraze de pericol:Eye Irrit. 2: H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.Skin Irrit. 2: H315 – Provoacă iritarea pielii.STOT SE 3: H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Fraze de precauţie: P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje.

Informații suplimentare

Greutate 1000 kg
Dimensiuni 100 × 100 × 100 m
Pret pe

IBC RETURNABIL (tva inclus)

Producator

Ecotech Chemicals

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „AQUA CLEAR – vrac/litru”